Bidprentjes

De Geschiedenis van het Bidprentje
Een bidprentje is een plaatje waarop een sterfgeval staat vermeld, met oproep tot bidden voor de overledene. Deze kaartjes, ook wel doodsprentjes of gedachtenisprentjes genoemd, zijn vooral bij rooms-katholieken in gebruik. Zij worden tijdens de Heilige Mis of een andere vorm van afscheidsdienst voor de overledene uitgereikt aan familieleden, vrienden en bekenden. In 1790 kwamen er voor het eerst geschreven bidprentjes. In het begin van de 19de eeuw waren de gedrukte bidprentjes algemeen in gebruik. De oudste bidprentjes waren van perkament, soms met een gekleurde tekening van een heilige persoon. Daarna kwamen de kopergravures, die omstreeks 1860 werden verdrongen door steendrukplaatjes. Deze werden opgevolgd door staalgravures. In de 20ste eeuw kwam het gebruik in zwang om op de voorzijde van het bidprentje de foto van de overledene af te drukken.

Genealogische waarde van het bidprentje
Bidprentjes geven naast genealogische informatie (bruikbaar bij bijvoorbeeld stamboomonderzoek) ook inzicht in de sociale omstandigheden van de overledene. Zo kunnen op het bidprentje naast de datum van overlijden ook de geboorteplaats en – datum van de overledene vermeld staan. Maar ook is gebruikelijk om de datum en plaats van de begrafenis of crematie aan te geven en de naam van diegene met wie de overledene gehuwd was. Soms wordt vermeld van welke besturen en verenigingen de overledene tijdens zijn of haar leven lid is geweest.

In ons archief hebben wij ook bidprentjes van oud-Vragender inwoners die elders zijn overleden

Zoek hier uw foto op naam!

 

Reacties zijn gesloten.